Yerleşke ve Altyapı

Vangölü kıyısında yer alan ve yeşil kampüs mottosuyla hareket eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mavinin ve yeşilin temsiliyeti için politikalar üreterek yürütülmesine öncülük etme misyonunu üstlenmiştir.  Kampüs çevresinin iyileştirilmesi ile kampüs sakinlerinin ve çevresinin refahının artırılması hedeflenmektedir. Yeşil kampüs yaklaşımı ile bölgesel çevre sorunlarına çözüm getirme, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, afet yönetimi, kendine yetebilen enerji sistemi, atık yönetimi, suyun korunumu ile ekolojik farkındalık yaratarak sürdürülebilir kampüs özelliğini taşımaktadır. Bu özelliğin gelecek nesillere arttırılarak aktarılması noktasında üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için üniversitemiz her geçen gün yenilikçi adımlar atmaya devam etmektedir.

Üniversitemiz kendi su kaynaklarını sağlamada ve suyun yeniden kullanımını önemseyerek atık suların tekrar sulama suyu olarak kullanılması yönünde gerekli adımları atmaktadır. Kampüsteki su yönetiminde suyun doğal döngüsünün devam ettirilmesi için geçirimli yüzey alanları genişletilmiş, drenaj iyileştirilmiş ve yeşil alan miktarı artırılmıştır. Geçirimli kaldırım yüzeyleri, yürüme yolları ve ızgara sistemleri ile sert yüzeylerdeki su akışı engellenmektedir. Sert yüzeylerin azaltılması ile sert yüzeylerden kirlenerek akan ve kaynağı belli olmayan kirlilik olarak tanımlanan kirlenmenin önüne geçilmektedir. Yağmur suyunun geçirimli yüzey aracılığı ile doğal döngüsünün devam ettirilmesi ile suyun kanalizasyon sistemiyle barajlara gönderilerek arıtma işlemi için kullanılan enerji ve maliyetten tasarruf edilmektedir. Fosil yakıt kullanımının sıfıra indirilmesi adına inovatif gelişimlerde bulunmayı hedef edinen üniversitemiz, bu konuda Birleşmiş Milletlerin belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerini önemsemektedir. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşke ve alt yapısının sürekli gelişimini önemsemekte ve bu doğrultuda öncü olmak için gerekli adımları atmaktadır.