Enerji ve İklim Değişikliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi temiz enerji ve tasarruf konusunda yerleşkesinde yer alan binaların kontrol ve yapı işlerini sürekli denetim altında tutan bir yapıya sahiptir. Yenilenebilir enerji noktasında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi güneş panelleri ile üretilen elektrik ile tüketimin büyük bir kısmını kendi içerisinde karşılayabilen bir yapıya sahiptir. Temiz enerji noktasında aşağıda yer alan temel değeri önemsemektedir:

• Üniversitemiz Sürdürülebilir kampüs yönetimi kapsamında kampüs alanlarında doğanın korunması ve çevrenin sürdürülebilir olması adına toplumu bilinçlendirme ve kendi içerisinde dönüşümü sağlama konusunu temel ilke olarak belirler.

• Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik olarak yapılan girişimler ile kendi enerji ihtiyacını bu kaynaklardan elde etme gayesi içerisinde hareket eden, bu noktada toplumu bilinçlendiren ve katkı sağlayan projeler hazırlamak ve uygulamak.

• Özellikle kömür gibi çevreye zarar veren yakıtların kullanımını önlemek amacıyla tüm binalarda yenileme çalışmaları yapmak ve mevcut yapıların elden çıkarılması için projeler üretmek.

Dünya nüfusu ile orantılı olarak artan enerji ihtiyacı, hala büyük oranda fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Ancak fosil kaynakların kullanımından kaynaklanan çevresel kirlilik ve fosil kaynakların tükenme noktasına gelmesi, yeni ve temiz enerji kaynakları arayışına yol açmıştır. Tüm dünyanın yöneldiği bu felsefeye, üniversitemiz de akademik ve idari çalışmalarıyla destek olmaktadır.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, üniversitemiz binalarında, bina tasarımları enerji tüketimini minimize edecek şekilde tasarlanmış; elektrik tüketen aletlerin kullanımının gerekli olduğu noktalarda ise enerji tasarruflu aletlerin kullanımı tercih edilmiştir. 

Enerji tüketiminin minimize edilmesinde ve binaların güvenliğini sağlamadaki en önemli hususlardan bir diğeri ise akıllı bina uygulamalarıdır. Kampüsümüzdeki tüm binalar ile bahçe alanları kameralar ile takip altındadır. Bu sayede hırsızlık, yangın gibi sorunlara anında müdahale edilebilmektedir.

Tüm binalarda bulunan yangın alarmları ile İş Sağlığı ve Güvenliği standartları kapsamında hazırlanmış yönlendirme tabelaları sayesinde, afet anında minimum hasar ile tahliye hedeflenmektedir. Elektrik tüketiminin anlık takibini yapabilmek üzere sayaçlar, elektrik kaçaklarının önüne geçebilmek ve elektrik kaçağı olması durumunda kendi kendini devre dışı bırakabilecek sigorta sistemleri, kampüsümüzdeki elektrik altyapısının temel iki ögesidir.