Eğitim ve Araştırma

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimseyerek bu konuda hem akademik hem de öğrenci çalışmaların desteklenmesini önemsemektedir. Bu alanda akademik çalışmalarını sürdüren ve yeni projelerin üretilmesini sağlayan personeline üniversite içi ve kurum dışı kaynakların sunulmasında öncelik tanımaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin bu konuda teşvik edilmesi ve aktiviteler ile farkındalığın çok boyutlu şekilde sunulması amacıyla öğrenci kulüp ve topluluklarının desteklenmesini önemsemektedir. 

"Değerler Eğitimi Topluluğu", "Empati Psikolojik Danışma Topluluğu", "Engeli Öğrencileri Topluluğu", "Farkındalık Topluluğu", "Genç Tema Topluluğu" gibi birçok farklı alandan öğrencilerin bir araya gelerek faaliyetlerde bulunması sağlanmaktadır. Bu topluluklar aracılığıyla bu konuda yeni projelerin ve araştırmaların yapılmasının yanı sıra farkındalık çalışmalarının yürütülmesi sağlanmaktadır.